Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

LLWYBR DYSGU BLWYDDYN 10

Yn Nyffryn Taf gwyddom ei bod yn bwysig gwneud y dewisiadau cywir wrth i ddisgyblion ymuno â blwyddyn 10. Un o’r penderfyniadau anoddaf i’w wneud bryd hynny yw’r penderfyniad ynglŷn â chyfeiriad eu gyrfa, a dewis y pynciau priodol i gefnogi’r penderfyniad hwn.

Mae Blwyddyn 10 yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y cwricwlwm yn Nyffryn Taf. Erbyn hyn ceir elfen o ddewis o fewn y cwricwlwm sy’n cyd-redeg â’r pynciau gorfodol. Ein nod yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys sydd ar gael i bob disgybl yng Nghyfnod Allweddol 4.

Mae copi cyflawn o Lyfryn Blwyddyn 10 ar gael i’w lawrlwytho isod:

Llawlyfr Llwybr Dysgu 2014-15

Twitter: Dyffryntaf