Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

TRAFNIDIAETH

Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gyfrifol am drefnu cludiant o’r cartref i’r ysgol ar gyfer disgyblion sy’n gymwys, a gwneir y ddarpariaeth hon yn unol â pholisi’r Cyngor sydd wedi hen ennill ei blwyf yn yr ardal hon. Gellir cael copïau o’r polisi hwn o’r ysgol. Os yw rhieni yn ansicr a fydd eu plentyn yn gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim ai peidio, gellir ceisio cadarnhâd ysgrifenedig gan yr Adran Trafnidiaeth a Pheirianneg, Adran Gwasanaethau Technegol, Cyngor Sir Caerfyrddin, Heol Llansteffan, Tre-Ioan, Caerfyrddin SA31 3LZ.

Twitter: Dyffryntaf