Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

STAFF

Y Prifathro Mr Robert Newsome OBE

Dirprwy Brifathro Mr Mark Ford

Penaethiaid Cynorthwyol Mrs Helen Disney, Mr Gareth Smith, Dr Helen Thomas

Penaethiaid Ysgol Mrs Delyth Phillips – Ysgol Isaf – Bl 7 – 9, Mrs Ruth Cook – Ysgol Ganol  – Bl 10 a 11, Mr Gareth Smith – Ysgol Uchaf – Bl 12 a 13

Mrs Ayesha Rimmer – Mentor Dysgu Ysgol Isaf, Mrs Joanne Phillips – Mentor Dysgu Ysgol Ganol, Mrs Leri Lloyd-Phillips – Mentor Dysgu Ysgol Uchaf

Yr Adran Gymraeg Mrs Hayley Chucas  – Pennaeth Adran, Mr Geraint Evans, Mrs Lisa Glyn-Thomas, Mrs Eleri Llewelyn, Miss Kayleigh Lloyd-Jones

Yr Adran Saesneg Mr Daniel Filipovic – Pennaeth Adran, Mrs Maria Holmes, Mr Kerr Yule, Miss Jennifer Hope, Mr Thomas Ramage

Yr Adran Fathemateg Mr Dafydd Howells – Rheolwr, Mrs Hannah Absalom, Mrs Rebecca Hopkins, Mrs Svetlana Neary, Miss Caryl Evans

Yr Adran Wyddoniaeth Dr Mark Smith – Rheolwr / Ffiseg, Mr Owen Howells – Cemeg, Mr Owen Pulman-Slater – Cemeg, Mr Richard Jones – Ffiseg, Mrs Michelle Baddeley – Pennaeth Bioleg, Mr Richard Taylor – Bioleg, Dr Helen Thomas – Bioleg, Mrs Helen Disney – Bioleg

Yr Adran Addysg Gorfforol ac Ymarfer Corff Mrs Joanne Phillips – Pennaeth, Mr Mark Corby, Mr Geraint Evans, Miss Judith Roberts, Miss Lucy Anthony

Yr Adran Hanes Mrs Ayesha Rimmer, Mrs Rosie Davies, Miss Vicky Kucyj

Yr Adran Daearyddiaeth Miss Elizabeth Thomas –  Pennaeth, Miss Joanne McCourt, Mr Gareth Smith

Yr Adran Gelf Mrs Rebekah Frost – Pennaeth Adran, Miss Karen James, Miss Hayley Adams

Yr Adran Gerdd Mrs Lynne Davies –  Pennaeth Adran, Mrs Joanne Phillips, Mrs Jenny Barney-Griffiths

Yr Adran Ddrama Miss Elen Thomas – Pennaeth Adran, Mr Martin Wigley

Yr Adran Dylunio a Thechnoleg Mrs Emma Barnard – Pennaeth Adran/Gofal Plant/Tecstiliau, Mrs Delyth Phillips – Technoleg Bwyd/Gofal Plant, Mrs Linda Bartlett  – Tecstiliau, Mr Charles Wright – Systemau a Rheoli

Yr Adran Addysg Grefyddol Mr Ian John – Pennaeth Adran, Mrs Natalie Giles

Yr Adran Ffrangeg Mrs Leri Lloyd-Phillips – Pennaeth Adran, Mrs Jenny Barney-Griffiths, Miss Angharad Davies

Yr Adran Astudiaethau Busnes Mr Rory Owen

Yr Adran Iechyd a Gofal

Yr Adran Dechnoleg Gwybodaeth Mr Neil Roberts – Pennaeth Adran, Mr Rory Owen

Gwarchodwyr Gwersi Mr Chris Stapleton, Mrs Tanya Croston-Evans, Mrs Nina Mammatt

Yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol Mr Steven Campbell ALNCo

Cynorthwy-wyr Addysgu A D Y Mrs Tanya James, Mrs Katryn John, Miss Emma Palmer, Mrs Susan Pearce, Mrs Marian Richards, Mrs Susan Treacy, Mrs Lorna Sharp, Mrs Holly Booth, Mrs Gill Evans, Mrs Rozanne Kirk, Mrs Rhian Phillips, Mrs Julie Thomas, Mrs Jessica Milward, Mrs Val Watts,  Mrs Sarah Jones, Miss Jenna-Louise Price

Yr Adran Technegol Mrs Sarah John – Technegydd Gwyddoniaeth, Miss Amanda Thorpe – Technegydd Gwyddoniaeth, Mr Jim Hime – Technegydd Gwyddoniaeth, Miss Wendy Owens – Technegydd DTh, Mr Charles Wright – Technegydd DTh, Mr Simon Williams – Rheolwr Rhwydwaith, Mrs Gill Clarricoats – Technegydd TG

Yr Adran Weinyddol Mrs Heather Jenkins – Prif Swyddog, Mrs Susan Bowen –  Swyddog Gweinyddol, Miss Catrin James – Ysgrifenyddes y Prifathro, Mrs Helen John – Rheolwr Data, Mrs Denise Warlow – Derbynnydd, Mrs Hefina Jones – Clerc/Teipydd yr Ysgol, Mrs Ceri Newton – Technegydd Reprograffig, Mrs Helen Pyart – Llyfrgellydd, Mrs Mandy Smith – Clerc Presenoldeb, Mr Tony Price – Swyddog Arholiadau, Mr Nigel Phillips a Mr Robbie Waters – Rheolwyr y Safle, Mr Jeff Evans – Rheolwr Cynorthwyol

Twitter: Dyffryntaf