Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

CYLCHGRAWN YR YSGOL

Mae’r ysgol yn gwneud pob ymdrech i ddathlu ei lwyddiannau mewn ystod eang o weithgareddau myfyrwyr. Mae’r cylchgrawn ysgol blynyddol yn gyfle i rannu rhai o lwyddiannau’r ysgol gyda chynulleidfa ehangach. Mae’n cynnig ciplun o ehangder y cyfleoedd allgyrsiol mae’r ysgol yn creu ar gyfer ei disgyblion, ac y maent yn llwyddo yno.

Os hoffech gael copi o’n cylchgrawn ar hyn o bryd, cysylltwch â’r ysgol.

Twitter: Dyffryntaf