Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Cynhelir cyfarfod o’r Corff Llywodraethol cyflawn unwaith y tymor.  Penodir aelodau hefyd ar is-bwyllgorau. Cynhelir y cyfarfodydd hyn hefyd unwaith y tymor.

Mae’r Corff Llywodraethol yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol sy’n cael ei ddosbarthu i rieni a staff.


Aelodau’r Corff Llywodraethol 2014/2015

Prifathro :  Mr D R Newsome OBE

Llywodraethwyr
Cadeirydd :   Mr H Bowen
Is-gadeirydd :  Mr R Cole

Cynrychiolwyr Cyngor Sir :
Cyng. W D Thomas
Cyng. S Allen
Mr P Rogers
Mr R Elward

Llywodraethwyr Sylfaenol :
Mr H Bowen
Mr R Cole
Mr G Lewis
Mr K Thomas

Rhieni-Lywodraethwyr :

Mrs H Edwards

Mrs J Kind

Dr S Watkins
Mrs B Vinnard

Mr G Jones

Staff Lywodraethwyr :
Mr R Owen
Mrs R Davies
Mrs H Jones

Llywodraethwyr Cymunedol :
Mr J Bradshaw
Mrs M Pearce Jones

Clerc y Corff Llywodraethol :
Mrs H Jenkins

Twitter: Dyffryntaf