Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

CANLYNIADAU ARHOLIADAU

Mae’r ysgol yn hynod falch o’i pherfformiad academaidd ar bob lefel. Mae disgyblion yn cyflawni’n dda mewn amgylchedd ysgogol ac yn derbyn cynhaliaeth gan athrawon a rhieni fel ei gilydd. Bu cynnydd cyson o ran perfformiad ar lefel TGAU a lefel-A  yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Mae ystadegau gwerth ychwanegol yr un mor drawiadol ac maent ar gael o’r ysgol ar gais.

Twitter: Dyffryntaf