Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

ADRODDIAD ESTYN

Bydd y Llywodraethwyr a’r Awdurdod  Addysg Lleol yn monitro perfformiad yr ysgol yn rheolaidd. Bydd Arolygiaeth Ei Mawrhydi Dros Addysg (Estyn) yn cynnal arolygiaeth ffurfiol o safonau’r ysgol bob chwe mlyneddd.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwaith ESTYN ewch i’r wefan isod

www.estyn.gov.uk

Mae adroddiad ESTYN diweddaraf Ysgol Dyffryn Taf ar gael i’w lawrlwytho isod.

Adroddiad Estyn – Hydref 2013

Twitter: Dyffryntaf