Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

DERBYNIADAU

Dyffryn Taf yn cydweithio’n agos â’r nifer fawr o Ysgolion Cynradd sy’n ei bwydo er mwyn gwneud y broses o drosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 mor hawdd ag sy’n bosibl.  Bydd rhieni yn derbyn yr holl waith papur perthnasol trwy law’r Ysgol Gynradd ymhell ymlaen llaw. Bydd rhaid i rieni disgyblion sy’n symud i mewn i ‘r dalgylch ac sy’n dymuno mynychu’r ysgol gysylltu â’r ysgol i drefnu apwyntiad gyda’r Pennaeth Blwyddyn perthnasol. Gellir gwneud hyn trwy gysylltu â derbynfa’r ysgol ar 01994 242100.

Twitter: Dyffryntaf