Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

Y Chweched Dosbarth

Pam dewis aros yn yr ysgol a mynd i’r 6ed Dosbarth?

• Yn Nyffryn Taf rydym yn ymfalchïo yn y gynhaliaeth a roddwn i’n disgyblion. Mae 90% o’n disgyblion lefel A yn cwblhau eu cyrsiau; mae bron bob un o’r rhain yn mynd ymlaen i’r Brifysgol.  Cymharwch hyn â sefydliadau eraill!

• Gofal bugeiliol a chwblhau cyrsiau , cwricwlwm academaidd a dewis eang, rhaglen allgyrsiol gyfoethog.  Cyfleoedd i wella sgiliau a dinasyddiaeth.

• Mae ein 24 lefel A, Gwobr Dug Caeredin, Menter yr Ifanc a chwrs cyfrifiadurol ECDL yn creu cwricwlwm rhagorol sy’n cynnwys amrywiaeth cyfoethog.

• Bydd pob myfyriwr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol a chymunedol, a disgwylir iddynt wneud hynny  Mae pob un o’n myfyrwyr Chweched Dosbarth yn defnyddio’r cyfleoedd hyn i gyfoethogi eu profiadau ôl-16 ac i symud ymlaen fel dinasyddion y dyfodol. Mae Llyfryn Opsiynau’r Chweched Dosbarth ar gael isod i’w lawrlwytho.

Cyflwyniad ar Ariannu Addysg Uwch – Dydd Mercher, 24ain 0 Chwefror 2016

Llyfryn y Chweched 2014

Twitter: Dyffryntaf