Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

Y DIWRNOD YSGOL

Cofrestru 8.45–8.50
Gwasanaeth 8.50–9.10
Gwers 1 9.10–10.10
Egwyl 10.10–10.25
Gwers 2 10.25–11.25
Gwers 3 11.25–12.25
Cinio 12.25–1.25
Gwers 4 1.20–2.25
Gwers 5 2.25–3.25

Twitter: Dyffryntaf