Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

NEWYDDION

Cynllun Ysgol Greadigol Arweiniol

Mae’n bleser gan Ysgol Dyffryn Taf gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru fydd yn sicrhau ein statws fel Ysgol Greadigol Arweiniol. Rydym yn falch iawn o fod wedi cael ein dewis i fod yn rhan o’r cynllun fydd yn cynnwys 131 o ysgolion led led Cymru.

Pwrpas y cynllun ydy hybu’r defnydd o arddulliau dysgu ac addysgu creadigol ar draws y cwricwlwm. Y gobaith ydy y bydd y cynllun yn rhoi cymorth i ddisgyblion wrth ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn rhoi’r cyfle iddynt i weithio gyda nifer o ymarferwyr o’r diwydiant celfyddydol.

Fe fydd y disgyblion yn cael eu ysgogi i arbrofi yn greadigol ac fe fydd y gwaith â gyflawnir yn magu hyder a dychymyg. Mae £20 miliwn wedi ei rhoi tuag at y cynllun gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Fe fydd disgyblion Dyffryn Taf yn gweithio ar brosiect â fydd yn glwm gyda dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl. Fe fyddant yn addasu’r llyfr ‘Boy’ ar gyfer y llwyfan ac fe fydd y perfformiad yn arbrofi gyda pypedau, gwaith cysgod, masgiau, animeiddio a rap!

IMG_2126

 

Common Room Articles – October 2015

Author Visit Retired Barrister and Local Author Bryce Thomas from Llanelli visited the school on Friday, 22nd November to talk to the students in Design Technology about his children’s books and to give them a Maths Masterclass based on his highly successful book, ‘Making Mathematics Easy: For All Students’. As well as writing novels Bryce works on his smallholding where he breeds Dexter cattle and also volunteers as a STEM (Science Technology Engineering & Maths) Ambassador.

image

New Image

>Recent Posts >Categories >Meta