Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

CWRICWLWM

Ein nod yw darparu cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a heriol, gyda chyfleoedd i bawb i lwyddo.

Yng Nghyfnod Allweddol 3, mae pob disgybl yn dilyn cwricwlwm eang yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn y pynciau craidd a sylfaen.

Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae’r holl ddisgyblion yn dilyn y cwricwlwm craidd, sef Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Chymraeg. Ar ôl ymgynghori â disgyblion a rhieni ym Mlwyddyn naw, maent yn ychwanegu pedwar pwnc arall, allan o ystod eang, yn addas ar gyfer eu dyheadau a’u diddordebau.

• Yn y Chweched Dosbarth mae amrywiaeth eang o gyrsiau UG, A2 a chyrsiau galwedigaethol ar gael, ac mae myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo yn eu haddysg uwch ac eu ceisiadau ôl18.

• Mae pob unigolyn sydd ag anghenion arbennig yn cael ei fonitro a darpariaeth briodol ar gael trwy gynlluniau addysg unigol.

Mae amrywiaeth eang o strategaethau addysgu yn cefnogi disgyblion i ddod yn ddysgwyr myfyriol ac annibynnol.

Twitter: Dyffryntaf