Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

FFREUTUR YR YSGOL

Scholarest (is-gwmni o grŵp Granada) sy’n rhedeg ffreutur yr ysgol.  Amser cinio bydd pob disgybl yn bwyta yn ein ffreutur lle gallant brynu pryd o fwyd twym neu oer.  Bydd y gost, gan gynnwys pwdin, tua £2.50.  Gall disgyblion hefyd ddod â brechdanau o gartref.

Mae’r ffreutur hefyd ar agor yn ystod yr egwyl cyntaf pan fydd tost ac eitemau eraill ar werth. Mae peiriannau gwerthu hefyd ar gael at ddefnydd y disgyblion ar adegau priodol.

Yr Hawl i gael Cinio Ysgol am Ddim

Os oes gan eich plentyn yr hawl i gael tocyn cinio ysgol am ddim, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod yr ysgol yn derbyn y dogfennau perthnasol fel bo tocyn yn gallu cael ei roi iddo.  I wneud cais am Ginio Ysgol am Ddim cysylltwch â:

Adran Cinio Ysgol am Ddim, Dysgu Gydol Oes a Hamdden, Adran Rheoli Cyfleusterau, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ.
Ffôn 01267 228135 / 01267 228125

DS. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n derbyn: a) Cymhorthdal Incwm, b) Lwfans Ceisio Gwaith – yn Seiliedig ar Incwm, c) Credyd Treth Plant, ond NID Credyd Treth Gwaith, sy’n gallu derbyn Cinio Ysgol am Ddim.

 

Twitter: Dyffryntaf