Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

CLYBIAU ALLGYRSIOL

PE Extra Curricular Timetable Autumn Term 2015

Mae amrywiaeth eang o Glybiau Allgyrsiol ar gael ar gyfer disgyblion Dyffryn Taf. Cynhelir y mwyafrif yn ystod yr awr ginio, gan fod llawer o ddisgyblion yn byw cryn bellter o’r ysgol ac mae trefnu cludiant adref wedi oriau’r ysgol yn gallu bod yn anodd. Mae manylion llawn ynglŷn â’r clybiau hyn yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion ar ddechrau pob tymor.

Twitter: Dyffryntaf