Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

BYWYD YR YSGOL

Credwn bod disgyblion yn llwyddo pan roddir cynhaliaeth briodol iddynt.

• Mae rhaglen gynefino ar gael fel paratoad ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7.

• Paratoir Arolwg Cynnydd ar bob disgybl bob blwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu potensial.

• Rhoddir graddau neu lefelau targed i bob disgybl ym mhob pwnc a monitro eu cynnydd tuag at gyflawni’r targedau hyn.

• Mae system fentora disgyblion yn ei lle fel bo disgyblion yn derbyn cynhaliaeth gan eu cyfoedion.

• Un o nodau eglur yr ysgol yw darparu awyrgylch gynnes a chyfeillgar. Bydd Tiwtoriaid Dosbarth yn datblygu cysylltiadau agos â’u disgyblion, ac yn eu tro yn cysylltu â’r Penaethiaid Ysgol a’u Dirprwyon.

Twitter: Dyffryntaf